ZARAFET OKULLARI‘nın, her bir öğrencinin kendisine has ilgi ve yeteneklerini dikkate alarak geliştirdiği eğitim planlamasının ortak paydası, Zarafet şahsiyeti oluşturma gayretidir. Zarafet şahsiyetine sahip öğrenciler, gücünü bilgiden alır, bilmediğinin gücünü iddia etmez. Bilmenin kendisine değer verir ve bu farkındalığı da davranışlarına yansır. Duygu, irade ve eylemi birbiriyle ilişkilendirip aralarındaki uyumu sağlarken kendisini yönetme becerisi kazanır.
Düşünce
Düşünceyi yönetme; kişinin dış dünyayı algılama ve öğrenme becerilerine dair donanımlarını aktif kullanmasıdır. Algılama, bilgi ve belgeye ulaşma, onları analiz etme ve kendine gerekli olanları seçip kullanılacak hale getirme sürecini en hızlı ve verimli şekilde yapabilme kabiliyetidir.
Duygu
Duyguları yönetme; kişinin kendi duygusal zekasının farkında olmasıdır. Duyguları ile iyi geçinme, onları doğruya yönlendirme ve gerektiğinde kontrol edebilme becerisidir.
İrade
İradeyi yönetme; seçenekleri okuyabilme, özgürce tercih yapabilme, bu tercihlerin ve sonuçlarının sorumluluğunu alabilme kabiliyetidir.
Eylem
Eylemleri yönetme; kişinin hayatındaki rutin eylemlerine, planladıklarına ve öngörülerine gerekçeler oluşturduğu alandır. Yapma gücünü ortaya koyma, yaptığı eylemi bilerek ve isteyerek yapma, yaptıktan sonra da onları değerlendirme ve geliştirme kabiliyetidir.