ZARAFET Farkı

ZARAFET İlkokulu eğitime sadece öğrenci yetiştirmek olarak bakmaz, yarının dünyasına insan yetiştirmek üzere ele alır. Üst düzeydeki akademik eğitim ve dil eğitiminin yanı sıra; ergenlik döneminin girişinde öğrenciye kişiliğini inşa etmek için gerekli deneyim ve donanımı da sunar. Uzman rehber öğretmenlerle birlikte Zarafet’ li öğrenci yarına, hayata hazırlanır.
ZARAFET İlkokulu öğrencisi hayatını anlamlı kılacak değerleri ve yaşam boyu ihtiyaç duyacağı iletişim, kritik düşünme, girişimcilik, özgüven, liderlik, organizasyon vb. önemli becerileri kazandıracak şekilde eğitim görür.
Yarınlarda ülkesine ve insanlığa değer katacak bilgili, donanımlı, güçlü ve güzel ahlaklı insanlar olarak yetişirler.
 
Akademik Eğitim
Zarafet öğrencisinin eğitiminde öğrencinin rolü edilgen değil etkendir. Bilgiyi öğretmekten ziyade öğrenmeyi öğrenmesi; araştırma, deney yapma verileri değerlendirme kabiliyetinin gelişmesi hedeflenir. Akademik meraka sahip yorumlama kabiliyeti olan yeni bilgi üretmeye hevesli öğrenciler yetiştirilmesi amaçlanır.
ZARAFET Okulları’nın laboratuvar ve atölyelerinde öğretmenleri ile birlikte yaptıkları proje ve deneylerde bilgi kitap sayfalarının arasında ezberlenecek metinler olmaktan çıkıp, hayatta deneyimlenebilen gerçekler olarak öğrenilir.