ZARAFET Anaokulu sınıflarında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan okulöncesi eğitim müfredat programı doğrultusunda gelişimi hedeflenen kazanımlar ve hedef davranışlar eğitim biliminin öğrenme konusundaki son gelişmeleri önderliğinde çalışılır.

Çocuklara kazandırılması gereken tüm beceri davranış ve kazanımlar zenginleştirilmiş öğrenme ortamlarında modern öğrenme yöntemleri kullanılarak çalışılır.

Çocuklar okulöncesi yıllarda tüm yaşantılarını birbiri üzerine koyarak gelecek için birikimli öğrenmeler gerçekleştirirler. 

Öğrenme Merkezlerinde çocukların gelişimlerinin her bir boyutu dikkate alınarak çocukların tüm duygularına hitap edici bir eğitim yaklaşımı uygulanır.

ZARAFET Anokulu’nda Çocuklar;

  • Ahlaklı davranmaya özen gösterir.
  • İyi düşünebilir; düşüncelerini, isteklerini iyi ifade edebilir.
  • Sorumlulukları olduğunun farkındadır.
  • Kendi davranışları üzerinde düşünebilir .
  • Her yaşta insanla sağlıklı iletişim kurabilir.
  • Hoşgörülüdür.
  • Sorunlarına akılcı ve yaratıcı çözümler bulabilir.
  • Öğrenmenin zevkli bir uğraş olduğunu keşfeder.
  • Kendi kendini yönlendirebilir.