İngilizce Eğitimi
Zarafet Anaokulunda İngilizce ile ilk kez tanışan öğrenciler, yeni bir dil öğrendiklerini fark etmeden, ana dil etkinliklerine paralel eğlenceli, iletişime dayalı pek çok aktiviteyle eğitilirler.
4, 5 ve 6 yaş gruplarında ana dil eğitiminin yanı sıra haftada 5 saat olmak üzere İngilizce eğitimi verilir. İngilizce eğitimi “native speaker” öğretmenler rehberliğinde yapılır.
İngilizce etkinliklerinde çeşitli gramer çalışmalarının yanı sıra hikâyeler, drama çalışmaları, parmak oyunları, şarkı, rond ve farklı aktivitelerle öğrencilere kazandırılır.