Burada baktığımızı anlıyor, gördüğümüzü yansıtıyor, yansıttığımızı çiziyor, çizdiklerimizi renklendiriyoruz. Renklendirdiğimiz sadece resimler değil aynı zamanda hayatımız…

Üretken gücü, özgüveni ve estetik bilinci gelişmiş, potansiyelinin farkında olan, farklı perspektifler oluşturabilen geleceğin sanatçıları olarak yüreklendiriliyoruz.

Temel Sanat Atölyemizde görsel, bedensel ve ruhsal yolculuklara çıkıyor; soyut fikirlerimizi somuta aktaran, sanat ve estetik yeteneklerimizi geliştiren cıvıl cıvıl bir mekân, bir fırça, bir dünya ile tanışıyoruz.

Yeteneklerimizi somutlaştırarak işbirliği yapma, paylaşma, sorumluluk alma, kendi emeğine ve başkalarının emeğine saygı duyma bilinci ve duyarlılığı kazanıyoruz.