Her anne baba çocuğunun geleceğini düşünür ve gelecek deyince akla ilk olarak ‘‘ iyi bir eğitim ve daha sonraki yaşam basamakları’’ gelir.
Anaokulumuzda Rehberlik Birimi, öğrencilerimizin bedenen ve ruhen sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetişmelerini hedefler. Her öğrencinin yaş dönemine özgü duygusal ve sosyal gelişimlerini izleyerek eğitim sürecini destekler.
 
Rehberlik Birimi, ana – baba ve çocuklarla bireysel görüşmeler yaparak okul, çocuk ve aile üçgeninin oluşmasına katkıda bulunur. Sınıf öğretmeni ve aile ile işbirliği içinde çalışır. Bu kapsamda ana – baba eğitimine yönelik seminerler ve çeşitli konferanslar düzenler.
 
Anaokulu koordinatörümüzün, rehber öğretmenimizin ve sınıf öğretmenimizin hazır bulunduğu görüşmelerde çocukların bilişsel, sosyal, duygusal, psikomotor ve dil alanındaki gelişimleri velilerimizle paylaşılır.
 
Ailelerin çocuklarıyla etkin birliktelikler geçirebilmelerini ve çocuklarındaki gelişimi izleyebilmelerini sağlamak amacıyla oyun niteliğinde hazırlanan çalışmalar düzenli olarak velilerimize ulaştırılır.
 
Tanışma toplantıları, bireysel öğretmen görüşmeleri ve aile katılımını sağlayan çeşitli projeler ile güçlü bir okul – aile ilişkisinin kurulması sağlanır. ‘‘ Ana – Baba Okulu ’’  adı altında velilerimize yönelik, çeşitli konularda uzmanların katıldığı seminer ve konferanslar düzenlenir.