Serbest Zaman Etkinlikleri

Etkinlik saatine serbest zaman etkinlikleriyle başlanır. Serbest zaman etkinliklerinde yoğurma maddeleri ve eğitici oyuncaklar kullanılarak çocukların güne hazır hale gelmeleri sağlanır. Bu süreçte öğrenciler, oyuncakları keşfeder ve bir sonraki etkinlik için hazırlanır.
 
Sanat Etkinlikleri
 
Boyama çalışmaları: Boyama çalışmaları çocukların en sevdiği etkinlikler arasında yer alır. Öğrenciler kendi kas gelişimlerine uygun ponpon, rulo fırça, süngerler, parmak boyaları, vb. malzemeler kullanarak etkinliğe başlar. Etkinlik boyunca öğretmenler liderlik yapar . Bu süreçte öğrencinin küçük kas ve bilişsel gelişiminin desteklenmesi amaçlanır.
Kâğıt çalışmaları: Öğrencilerin küçük kas ve bilişsel gelişimini destekleyici bir diğer etkinlik de kâğıt çalışmalarıdır. Bu süreçte öğrencilerin kendilerine kesilmiş olarak verilen renkli kâğıtları, örneğe bakarak bir araya getirmeleri amaçlanır. Süreç boyunca öğrencinin zamanını verimli kullanması, grupla uyumlu hareket etmesi ve verilen yönergeyi doğru alarak etkinliğini amaca uygun şekilde sonlandırması sağlanır.
 
Hikaye Anlatımı
 
Hikâye anlatımı her seviyedeki öğrenci için en önemli etkinlikler arasında yer alır. Oyun gurubunda yaş seviyesine uygun olarak seçilmiş hikâyeler ile öğrencilerin dikkat sürelerini ve konsantrasyonlarını artırmaları, hafızalarını güçlendirmeleri, kelime dağarcıklarını genişletmeleri, sebep-sonuç ilişkisi kurmaları ve sorulan sorulara cevap verebilmeleri amaçlanır. Hikâye anlatımı süresince taklit etme, uygun ses çıkarma, vb. drama etkinlikleriyle anlatım zenginleştirilir.
 
Dokunsal Algı Havuzu
 
Öğrencilerin en çok eğlendiği etkinliklerden biri de dokunsal algı havuzu etkinliğidir. Bu havuzda kullanılan mercimek, nohut, fasulye, pullar, pamuk, vb. malzemelerle öğrencilerin maddeler ve dokular arasındaki farkları algılamaları sağlanır. Öğrencilerin özgürce oynadıkları bu süreçte soru-cevap yöntemi ile dokunarak hissettiklerini ifade etmeleri amaçlanır.
 
Oyun Süreci
 
Oyun süreci öğrencilerin ortama uyum sağlamaları ve grup oyunu ile bireysel oyun oluşturmaları için gerekli olan zaman dilimidir. Bu süreçte öğrenciler hızlı-yavaş, aşağı-yukarı, içine-dışına vb. kavramları öğrenmeleri için hazırlanmış temalı ya da serbest oyunlarla (paraşüt, ritim çalışması, hockey-pockey, baloncuklar gibi) desteklenir.