Özel Zarafet Okulları, kritik düşünme becerileriyle güçlendirilmiş aklı ve doğru değerlerle yapılanmış kalbi eşgüdümlü çalışan; yeterli dini bilgi ve becerilere sahip; manevi gelişim sürecini başlatmış ve devam ettiren, en az bir yabancı dili iyi düzeyde konuşabilen, aynı zamanda bireysel, aile, iş ve toplumsal hayatta onu başarılı kılacak (iletişim, etkili öğrenme, liderlik, sunum vb.) önemli becerilere sahip, vatansever bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, Milli Eğitim Sistemimizin temel hedefleri içerisinde eğitim ve öğretim sürecimizi güzel ahlaklı bir nesil için Değerler Eğitimi, bilgili bir nesil için Akademik Eğitim, dünya dillerinden en az birini iyi düzeyde konuşabilen bir nesil için Yabancı Dil Eğitimi ve yaptığı işte becerikli bir nesil için Beceri Geliştirme olarak dört ana boyutta yapılandırdık.

Her zaman atasının dedesinin yanında olan, onları boynu bükük bırakmayan…

İlim, edep, çalışmak, ideal, hedef, okumak, düşünmek… gibi yüce kavramları ete kemiğe büründüren…

Vatan için ölmek kadar, vatan için çalışmanın da hak olduğunun farkında olan…

BİR GENÇLİK…

Hedefi olan, hedefine koşan

AMA ASLA YARIŞ ATI OLMAYAN

Ne istediğini bilen

AMA ASLA BİLMİŞ OLMAYAN

İlme sahip olan, yön veren

AMA ASLA VAR OLAN İLMİ TAKİP ETMEKLE YETİNMEYEN

Yabancı dil konuşan

AMA ÖZ DİLİNİ ASLA HOR GÖRMEYEN

Sporun tüm dallarında barışa ve centilmenliğe yelken açan

AMA ASLA FANATİZMLE İŞİ OLMAYAN

Teknolojiyi kullanan

AMA ASLA ONA MAHKUM OLMAYAN

Her görüşe saygılı

AMA ASLA ÖZ KÜLTÜRÜNDEN TAVİZ VERMEYEN

Her zaman barıştan yana

AMA ASLA ZULÜMLE BARIŞMAYAN

Herkese ayıracak vakti olan

AMA ASLA ZAMANI SAVURMAYAN

BİR NESİL İÇİN ZARAFET OKULLARI…