eTwinning Proje Planlama Şablonu

INTERNATIONAL CHILDREN GAMES

“LET’S PLAY A STREET GAME”

Welcome to Let’s Play a Street Game Project.

Our project aims to eliminate the bad effects of staying home period on young pupils because of spending too much time on the net, open adventurous doors within joyful activities, and give a view of different cultures’ common values by means of street games. Unfortunately, these games have been replaced by computer games rapidly. As a result, children’s ability to connect with other people and maintain these relationships has decreased nowadays. In the neighborhood, they live their peers or their classmates are about to turn into a stranger. Because they don’t tend to play street games, they may feel insecure towards each other. For this reason, playing a new international street game arouses curiosity, and helps them be healthier, helpful, sociable, and sharing people.

The goals of this project are:

 • Students will use their free time more effectively with outdoor activities.
 • Students will tend to spend more time in the fresh air and be healthier.
 • Students will contact other peers and maintain the relationship easily.
 • Students will learn the importance of cooperation with others.
 • Students will be a part of the decision-making process and be more confident and creative.
 • Student will increase their problem solving abilities and get emphaty towards other.

Let’s Play a Street Game Project’e hoş geldiniz.  Projemiz, internette çok fazla zaman geçirmeleri nedeniyle evde kalma süresinin küçük öğrenciler üzerindeki kötü etkilerini ortadan kaldırmayı, keyifli aktivitelerin içinde maceracı kapılar açmayı ve sokak oyunları ile farklı kültürlerin ortak değerlerine bir bakış açısı kazandırmayı amaçlamaktadır. Ne yazık ki, bu oyunlar hızla bilgisayar oyunları ile değiştirildi. Sonuç olarak, çocukların diğer insanlarla bağlantı kurma ve bu ilişkileri sürdürme yetenekleri günümüzde azalmıştır. Mahallede akranlarından uzaklaşıyorlar ya da sınıf arkadaşları yabancılaşmak üzere. Sokak oyunları oynama eğiliminde olmadıkları için, birbirlerine karşı güvensiz hissedebilirler. Bu nedenle, yeni bir uluslararası sokak oyunu oynamak merak uyandırır ve daha sağlıklı, yardımsever, sosyal ve paylaşımcı insanlar olmalarına yardımcı olur.

Projemizin amacı şunlardır:

 • Öğrenciler boş zamanlarını açık hava etkinlikleri ile daha verimli kullanacaklardır.
 • Öğrenciler temiz havada daha fazla zaman geçirme ve daha sağlıklı olma eğiliminde olacaklardır.
 • Öğrenciler diğer akranlarıyla iletişim kuracak ve ilişkiyi kolayca sürdüreceklerdir.
 • Öğrenciler başkalarıyla işbirliğinin önemini öğreneceklerdir.
 • Öğrenciler karar verme sürecinin bir parçası olacak ve daha özgüvenli ve yaratıcı olacaklardır.
 • Öğrenci problem çözme yeteneklerini artıracak ve başkalarına karşı empati duyacaktır.

Introducing the project to students, making avatars and introducing themselves.

Students were so excited and they wanted to make avatars. While they were making avatars, they had so much fun. And then, they introduced themselves with a few sentences.

Öğrencilere projeyi tanıtmak, avatar yapmak ve kendilerini tanıtmak

Öğrenciler avatarlarını yapmak istediklerinde çok heyecanlıydılar. Avatarlarını yaparken çok eğlendiler. Daha sonra birkaç cümleyle kendilerini tanıttılar.

Determining and Playing an International Game

Our task is to determine and play an international street game. The students were divided into three groups and searched it on the internet and introduced the street game they chose. They explained their street games to their classmates. And also, they chose logo and poster on the smartboard.

Uluslararası bir Oyunu Belirlemek ve Oynamak

Projemiz, uluslararası bir oyunu belirleyip oynamak. Öğrenciler üç gruba ayrıldılar ve internet üzerinden araştırdıkları oyunu tanımladılar. Oyunlarını sınıf arkadaşlarına anlattılar. Ayrıca, öğrenciler akıllı tahta üzerinden logo ve poster tasarımlarını seçtiler.

2nd grade students chose Spain’s game called Bandiera, Italy’s game called Strega Comanda Colore and they played this game. Let’s see the contents of the games together.;
2. sınıf öğrencileri İspanya’nın oyunu olan Bandiera oyununu seçtiler. Haydi oyunların içeriklerine birlikte bakalım.

SPAIN –  BANDIERA 

Name: Bandiera
Country: Spain
Equipment: Flag   

The game is played with minimum three or maximum fifteen players. It is played between two teams. In both teams, there are seven players. A number is given for each player from one to seven. And then, the fifteenth player holds the flag. The teams line up on the straight line face to face at a distance. The players are in a position facing each other who has same number. The player is in position that captures the flag between the two teams. This player says a number from one to seven. For instance, if this player says five the other players run who has number five. Thereafter, the first person to capture the flag scores point. The game over after each seven players compete and capture the flag.

Oyun en az üç en fazla on beş kişiyle oynanır. İki takım arasında oynanır. Her iki takımda da, yedi oyuncu bulunur. Her bir oyuncuya birden yediye kadar birer sayı verilir. On beşinci oyuncu ise bayrağı tutan kişidir. Takımlar düz bir çizgi üzerinde belirlenen mesafede karşılıklı dizilirler. Numarası aynı olan oyuncuların yüzleri birbirine dönük şekilde yerlerini alır. Bayrağı tutan kişi iki takımın tam ortasında yer alır. Birden yediye kadar bir numara söyler. Örneğin; beş der ise, takımların beş numaralı oyuncuları bayrağı yakalayabilmek için koşmaya başlar ve bayrağı ilk yakalayan puanı alır. Oyun, her iki takımın yedi oyuncusu da bayrak kapıp yarıştıktan sonra sona erer.

ITALY – STREGA COMANDA COLORE

Name: Strega Comanda Colore
Country: Italy
Equipment: None

 The game is played in a big space, preferably somewhere with many colours. One player is the Witch. The Witch says “ colour…” followed by a colour, for example “blue. All the other players then start running away from the Witch to find something of that colour to touch in order to be safe. If the Witch catches a player before they touch something of the chosen colour, that player becomes the new Witch. The game ends when you are too tired to run anymore!

Oyun, tercihen birçok rengin olduğu büyük bir alanda oynanır. Biri ebe olur. Ebe, örneğin “mavi renk” der. Bütün diğer oyuncular ebeden kaçmaya başlar ve kendilerini korumaya almak için o renkte bir nesne bulup dokunmaya çalışır. Eğer ebe, o renge dokunmadan önce bir oyuncuyu yakalarsa, yakaladığı oyuncu ebe olur. Artık koşmaktan yorulduklarında oyun sona erer.

And also, we played the other partners’ games. These games are Exchange Game from France, Big Lantern Game from Japan, Martin the Fisherman Game from Argentina, Ladder Jump Game from England.

Ayrıca, diğer ortaklarımızın seçtiği oyunları da oynadık. Bu oyunlar sırasıyla şöyledir; Fransa’nın Değiş-Tokuş oyunu, Japonya’nın Büyük Fener oyunu, Arjantin’in balıkçı oyunu, İngiltere’nin Zıplamak Serbest oyunu.

FRANCE-EXHANGE GAME/FRANSA DEĞİŞ TOKUŞ OYUNU

JAPAN-BIG LANTERN GAME/JAPONYA-BÜYÜK FENER OYUNU

ARGENTINA-MARTIN THE FISHERMAN GAME/ARJANTİN-BALIKÇI OYUNU

ENGLAND-LADDER JUMP GAME/İNGİLTERE-ZIPLAMAK SERBEST OYUNU

NATIONAL GAMES
Our students played national games they prefered in April. The games are fun activities. They also had a good time about these games. They enjoyed when they played the national games.

ULUSAL OYUNLAR
Nisan ayında, öğrencilerimiz tercih ettikleri ulusal oyunları oynadılar. Bu oyunları oynarken güzel zaman geçirdiler. Ulusal oyunları oynamaktan keyif aldılar.

ULUSAL OYUN FESTİVALİ

03.05.2023 tarihinde okulumuzun 2. Sınıf öğrencileri “LET’S PLAY A STREET GAME” İngilizce e-Twinning projesi kapsamında Türkiye ortaklarımız Cumhuriyet İlkokulu ve İnegöl İlkokulu öğrencileri ile birlikte ulusal oyun festivali düzenlendi. Öğrencilerimiz oyunları İngilizce dilinde eğlenerek oynadılar. Projeyi yapan okullara kupa, projede yer alan öğretmenlere ise plaket ödülleri verildi.

BRAND NEW GAMES

All of our partners created a new game with their pupils. After then, we played all the games at our school. They were so happy, when they played these games.

YENİ OYUNLAR

Öğrencilerimizle birlikte ortaklarımız da dahil yeni oyunlar ürettik. Daha sonra, okulumuzda yeni üretilen bütün oyunları oynadık. Öğrencilerimiz bu oyunları oynarken çok mutlu oldular.