Eğitim Anlayışımız;

Kendisine bir ömür armağan edilen her çocuk, yaratıcının en özel biçimde yarattığı ve onu özel yetilerle donattığı bir bireydir.
Her biri farklı kişilik özellikleri ilgi ve yetenekleri olan her çocuk bizim için içinde binlerce alem gizleyen bir cevher olarak görülür ve bu şekilde değerlendirilir.
 
Özel Zarafet Okulları okul öncesinde;
  • Tesadüflere bırakılmayacak kadar ciddi olan yıllarda çocuklarımız, hayata onların gelişimlerini her alanda destekleyecek özgün öğrenme ortamları sağlanarak hazırlanır. Mutlu, sağlıklı, eğlenceli, güvenli ve öğrenmeye ilgi uyandıran bir ortamda; kendine güvenen, kişisel ve sosyal sorumluluklarını taşıyan, ahlaklı, yaşadığı dünyaya duyarlı, ahlaki ilke ve değerlerine sahip, bireyler yetiştirmek hedeflenir.
  • Çocuklarımıza eğlenirken öğrendiği, öğrenirken pekiştirdiği, kendisini ifade etme ve sosyalleşme fırsatı bulabildiği alanları çocukların en önemli işi olan oyun ile sağlamak.
  • Çocuğun, benlik kavramının gelişmesine, kendini ifade etmesine bağımsızlığını kazanmasına ve özdenetimini sağlamasına imkân tanımak
  • Çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişmelerini, temel alışkanlıklar kazanmalarını sağlamak.
  • Her fırsattan yararlanarak çocukların milli, manevi, ahlaki kültürel ve insani değerlere bağlılığının milli birlik ve beraberlik duygusunun, gelişmesine yardımcı olmak.
  • Çocukların davranışlarının sorumluluklarını almalarını sağlamak, nezaket sahibi bireyler yetiştirmek
  • Ahlaklı ve bilinçli çocuklar yetiştirmek
 
Okulöncesi Eğitim Neden Önemlidir?
Araştırmalar, erken yaşlarda öğrenimin gelecekte edinilecek öğrenim için temel oluşturduğunu ve çocuklara okul, çalışma ve yaşama yönelik olarak yol gösterdiğini ortaya koymaktadır.
Çocuğunuzun ilköğretime başlamadan önce kapsamlı bir okulöncesi eğitim programı almış olması onun ilköğretime daha kolay uyum sağlamasını kolaylaştıracak çocuğun ilköğretim yıllarına güçlü bir zihinsel altyapı ile başlamasını sağlayacaktır.
Çocuk gelişiminin erken dönemleri, hayatın sonraki dönemlerindeki zihinsel becerileri, kritik düşünme yeteneklerini, kendine güveni, öğrenmeyi, problem çözme becerileri geliştirmesini ve başkalarıyla uyumlu olma kapasitelerini etkiler.
Yaşamın ilk 6 yılında çocuk kendi düşünme, konuşma, öğrenme yeteneklerini ve yetişkinlikteki değerlerinin ve sosyal davranışlarının temellerini atar.
Çocuk yaşamının ilk 6 yılında kazandığı bu yetenekleri ilköğretim hayatında ve genel olarak tüm hayatında kullanacaktır.
Erken çocukluk döneminde (3-6 yaş dönemi) çocuğa uygun uyaranların verilmesi, çocuğun zekâsını ve öğrenme kapasitesini artırmaktadır. Eğer çocuğun çevresel şartları uygun olmazsa çocuk sıklıkla zihinsel, sosyal ve davranışsal gelişimde tam kapasitesine ulaşamamaktadır.
Özenle ve verimli uygulanan kaliteli bir okulöncesi eğitim programı çocuğun gelecekteki eğitiminde, işinde ve yaşamında önemli farklılıklar yaratacaktır.